معنی و ترجمه کلمه ساکن شدن در به انگلیسی ساکن شدن در یعنی چه

ساکن شدن در

colonize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها