معنی و ترجمه کلمه واحد وزنى معادل 100 کیلو گرم به انگلیسی واحد وزنى معادل 100 کیلو گرم یعنی چه

واحد وزنى معادل 100 کیلو گرم

quintal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها