معنی و ترجمه کلمه monosomy به فارسی monosomy یعنی چه

monosomy


روانشناسى : يک کروموزومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها