معنی و ترجمه کلمه آدم دزدى کردن به انگلیسی آدم دزدى کردن یعنی چه

آدم دزدى کردن

kidnap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها