معنی و ترجمه کلمه foreign exchange به فارسی foreign exchange یعنی چه

foreign exchange


مبادله خارجى ،پول خارجى ،ارز خارجى
کامپيوتر : تعويض خارجى
بازرگانى : ارز،پول کشور خارجى
علوم نظامى : پول خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها