معنی و ترجمه کلمه foreign exchange control به فارسی foreign exchange control یعنی چه

foreign exchange control


بازرگانى : نظارت بر ارز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها