معنی و ترجمه کلمه فلج کردن به انگلیسی فلج کردن یعنی چه

فلج کردن

cripple
freeze
hamstring
mutilate
palsy
paralyse
paralyze

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها