معنی و ترجمه کلمه foliolate به فارسی foliolate یعنی چه

foliolate


(گ.ش ).داراى برگچه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها