معنی و ترجمه کلمه foliolate به فارسی foliolate یعنی چه

foliolate


(گ.ش ).داراى برگچه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها