معنی و ترجمه کلمه آلت قطع کردن یا خرد کردن به انگلیسی آلت قطع کردن یا خرد کردن یعنی چه

آلت قطع کردن یا خرد کردن

masher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها