معنی و ترجمه کلمه قابل تصدیق به انگلیسی قابل تصدیق یعنی چه

قابل تصدیق

admissible
certifiable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها