معنی و ترجمه کلمه تحکم به انگلیسی تحکم یعنی چه

تحکم

domination


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها