معنی و ترجمه کلمه تحکم به انگلیسی تحکم یعنی چه

تحکم

domination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها