معنی و ترجمه کلمه سهل الاستعمال به انگلیسی سهل الاستعمال یعنی چه

سهل الاستعمال

handy

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها