معنی و ترجمه کلمه pioneer به فارسی pioneer یعنی چه

pioneer


مهندس استحکامات ،پيش قدم ،سرباز مهندس حفار،بيلدار،پيشگام ،پيشقدم شدن
زيست شناسى : پيشگام
علوم نظامى : پيش قراول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها