معنی و ترجمه کلمه فرش کرده به انگلیسی فرش کرده یعنی چه

فرش کرده

carpeted

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها