معنی و ترجمه کلمه آبخیز به انگلیسی آبخیز یعنی چه

آبخیز

aquiferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها