معنی و ترجمه کلمه air interdiction به فارسی air interdiction یعنی چه

air interdiction


عمليات ممانعتى هوايى
علوم نظامى : ممانعت هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها