معنی و ترجمه کلمه محلول شدن به انگلیسی محلول شدن یعنی چه

محلول شدن

solvate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها