معنی و ترجمه کلمه pre adamite به فارسی pre adamite یعنی چه

pre adamite


انسان پيش از ادم ،وابسته به پيش از زمان ادم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها