معنی و ترجمه کلمه potter به فارسی potter یعنی چه

potter


کوزه گر،سفالگر،ديگ ساز،مزاحم شدن ،مصدع شدن ،پرسه زدن
معمارى : سفالگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها