معنی و ترجمه کلمه expenditure به فارسی expenditure یعنی چه

expenditure


برامد،هزينه ،خرج ،مخارج ،مصرف ،پرداخت
قانون ـ فقه : استعمال
علوم نظامى : ميزان مصرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها