معنی و ترجمه کلمه program overlay به فارسی program overlay یعنی چه

program overlay


کامپيوتر : جايگذاشت برنامه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها