معنی و ترجمه کلمه pharyngotomy به فارسی pharyngotomy یعنی چه

pharyngotomy


برش گلوگاه ،حلق برى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها