معنی و ترجمه کلمه detest به فارسی detest یعنی چه

detest


نفرت کردن ،تنفر داشتن از،بيزار بودن از

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها