معنی و ترجمه کلمه domain knowledge به فارسی domain knowledge یعنی چه

domain knowledge


کامپيوتر : دانش محيط کاربرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها