معنی و ترجمه کلمه آغازیان به انگلیسی آغازیان یعنی چه

آغازیان

diatom
protista

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها