معنی و ترجمه کلمه to inlay anything with gems به فارسی to inlay anything with gems یعنی چه

to inlay anything with gems


چيزيرا گوهرنشان کردن ،گوهر در چيزى نشاندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها