معنی و ترجمه کلمه discrepant به فارسی discrepant یعنی چه

discrepant


مختلف ،متباين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها