معنی و ترجمه کلمه parquetry به فارسی parquetry یعنی چه

parquetry


موزاييک کارى ،منبت کارى ،فرش کف اطاق با چوب هاى مختلف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها