معنی و ترجمه کلمه predicative به فارسی predicative یعنی چه

predicative


مسندى ،گزاره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها