معنی و ترجمه کلمه آهن فشار به انگلیسی آهن فشار یعنی چه

آهن فشار

platen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها