معنی و ترجمه کلمه فرآیند باز رشد به انگلیسی فرآیند باز رشد یعنی چه

فرآیند باز رشد

regrowth

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها