معنی و ترجمه کلمه تابوت به انگلیسی تابوت یعنی چه

تابوت

cassette
chest
coffin
sarcophagus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها