معنی و ترجمه کلمه تابندگى به انگلیسی تابندگى یعنی چه

تابندگى

irradiance
irradiancy
radiance
radiancy

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها