معنی و ترجمه کلمه تخم برهنه به انگلیسی تخم برهنه یعنی چه

تخم برهنه

achene


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها