معنی و ترجمه کلمه تاریستون به انگلیسی تاریستون یعنی چه

تاریستون

thyristor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها