معنی و ترجمه کلمه فراخوانى گزیده به انگلیسی فراخوانى گزیده یعنی چه

فراخوانى گزیده

selective calling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها