معنی و ترجمه کلمه narrowing به فارسی narrowing یعنی چه

narrowing


تنگ شدگى ،بهم کشيدگى ،ساقه يا دهنه جوراب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها