معنی و ترجمه کلمه life size(d) به فارسی life size(d) یعنی چه

life size(d)


قدى ،باندازه خود ادم زنده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها