معنی و ترجمه کلمه فرش سنهى کردستان به انگلیسی فرش سنهى کردستان یعنی چه

فرش سنهى کردستان

senna

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها