معنی و ترجمه کلمه pending به فارسی pending یعنی چه

pending


معوق ،معطل ،درطى ،درمدت ،تازمانى که ،امر معلق ،متکى
بازرگانى : مشروط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها