معنی و ترجمه کلمه paroxysm به فارسی paroxysm یعنی چه

paroxysm


(طب )گهگيرى ،حمله ناگهانى مرض ،تشنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها