معنی و ترجمه کلمه فرمانده دسته نظامى به انگلیسی فرمانده دسته نظامى یعنی چه

فرمانده دسته نظامى

skipper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها