معنی و ترجمه کلمه انتقال به وسیله باد و باران به انگلیسی انتقال به وسیله باد و باران یعنی چه

انتقال به وسیله باد و باران

eluviation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها