معنی و ترجمه کلمه ترکیب با آمونیاک به انگلیسی ترکیب با آمونیاک یعنی چه

ترکیب با آمونیاک

ammoniation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها