معنی و ترجمه کلمه pirate به فارسی pirate یعنی چه

pirate


راهزنى دريايى ،کشتى دزدان دريايى ،غارت ،دزد دريايى ،دزد ادبى ،دزدى دريايى کردن ،بدون اجازه ناشر يا صاحب حق طبع چاپ کردن ،دزدى ادبى کردن
قانون ـ فقه : دزد دريائى ،از تاليف ديگرى استفاده غير قانونى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها