معنی و ترجمه کلمه تعلق خاطر به انگلیسی تعلق خاطر یعنی چه

تعلق خاطر

fixation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها