معنی و ترجمه کلمه تو رفتگى به انگلیسی تو رفتگى یعنی چه

تو رفتگى

dent
depression
dint
indent
intromission

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها