معنی و ترجمه کلمه تجردى به انگلیسی تجردى یعنی چه

تجردى

abstractive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها