معنی و ترجمه کلمه nova به فارسی nova یعنی چه

nova


نوا،(نج ).ستاره اى که نور ان چند روزى زياد شده و دوباره کم شود،فانى ستاره ،نو اختر
نجوم : نواختر
علوم هوايى : نواختر
علوم دريايى : نواختر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها