معنی و ترجمه کلمه فرگشت گراى به انگلیسی فرگشت گراى یعنی چه

فرگشت گراى

evolutionist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها